Lunchroom Hof van Sijthoff

Client
Lokatie
Jaar
Oppervlakte
Nagalm voor installatie
Type
Aantal armaturen
Akoestisch oppervlak
Nagalm na installatie

Lunchroom Hof van Sijthoff
2017
40m2
1,0 sec
Convex Dome 90
6
13,5m2
0,6 sec

Lunchroom Het Hof van Sijthoff in Leiden is een leer-werkbedrijf die mensen met een beperking klaarstoomt voor een functie in de horeca. De lunchroom is gevestigd in een monumentaal pand met hoge plafonds, waardoor de nagalm aanzienlijk was. Het verbeteren van de akoestiek was belangrijk, niet alleen voor het comfort van de gasten, maar met name om een goede kennisoverdracht binnen het leer-werkbedrijf te verzekeren. De beoogde akoestische oplossing moest bovendien conformeren aan de geldende wet- en regelgeving omtrent de renovatie van monumenten. In de lunchroom zijn daarom zes Dome 90 armaturen opgehangen. De nagalm is hierdoor gedaald van 1,0 seconden naar 0,6 seconden.