•  VOOR EEN PERFECTE AKOESTIEK
  •  ONTWORPEN EN GEPRODUCEERD IN EIGEN ATELIER
  •  VOOR OOG EN OOR
  • CREËERT RUST EN FOCUS

Het nut van een goede akoestiek

Nagalm en ongewenste weerkaatsing van geluid is een veel voorkomende bron van onrust en heeft (vaak ongemerkt) een negatief e­ffect op ons welzijn. Bij het verbeteren van de akoestiek worden geluidsreflecties binnen een ruimte verminderd door geluidsabsorberend materiaal aan te brengen, waarin het geluid wordt opgenomen. Harde geluiden waarschuwen ons historisch gezien voor gevaar. Ons lichaam reageert hierop, vaak onbewust. Deze dynamiek maakt dat het in luide omgevingen moeilijker is je te concentreren, te werken, een gesprek te volgen, of simpel weg je te ontspannen.

Stilte aan de andere kant is onmisbaar voor rust en ontspanning. Stilte verminderd stress. Kortom, creëer stilte in je leven. Foamo de stille kracht.

De basis van akoestiek

Geluid bestaat uit trillingen, ons gehoor vertaalt deze trillingen voor ons brein.

Wanneer het hebben over geluid moeten we een onderscheid maken tussen de termen frequentie en decibel.

Nagalmtijd

Nagalmtijd is de duur waarmee een geluid of een toon wegsterft. Met een RT60-meting wordt de nagalmtijd vastgesteld, door te meten hoeveel seconden het duurt voordat het volume van een testgeluid met 60 decibel is afgenomen.

Er zijn verschillende factoren die invloed hebben op de nagalmtijd. Naast het geluidsvolume spelen het soort inrichting en de temperatuur een belangrijke rol. Het toevoegen van geluidsabsorberend materiaal verminderd de nagalm in een ruimte.

De gewenste nagalmtijd is afhankelijk van de gebruiksfunctie van een ruimte. Voor een kantoor geldt een wettelijke norm van 0,8 seconden. Voor vergaderruimtes wordt doorgaans echter een nagalmtijd van ongeveer 0,4 seconden aangehouden.

Het toevoegen van geluidsabsorberend
materiaal vermindert de nagalm in een ruimte

Geluidsabsorptie vermindert de hoeveelheid geluidsgolven over een lange afstand (galm). Hierdoor verbetert de spraakverstaanbaarheid op korte afstand

Geluidsabsorptie

Geluidsoverlast kan ontstaan door lawaai in een aangrenzende ruimte, of door een storende geluidsbron in een ruimte zelf.

Onze collectie is ontwikkeld om akoestische problemen op te lossen die ontstaan binnen een ruimte. Voorbeelden zijn geluidshinder door spraak, of door een printer of espressomachine. Dankzij hun absorberend vermogen brengen onze armaturen deze geluiden terug tot een acceptabel niveau.

Bij geluidsabsorptie wordt de energie van geluidsgolven gedeeltelijk ‘opgevangen’ in absorberend materiaal. Afhankelijk van het materiaal, de vorm en oppervlaktestructuur kaatst een deel van het geluid weer terug de ruimte in.

Geluidsabsorptie vermindert de hoeveelheid geluidsgolven over een lange afstand (galm). Hierdoor verbetert de spraakverstaanbaarheid op korte afstand

De stille kracht

Breng meer rust en focus in je leven. Ontdek de stille kracht van onze collectie

Frequentie

Frequentie is het aantal trillingen die een geluidsbron uitzendt per seconde.
Het aantal trillingen per seconde wordt uitgedrukt in hertz (Hz).

Hoe korter de geluidsgolf, hoe meer trillingen per seconde.
Hoe meer trillingen per seconde, hoe hoger de frequentie
en daarmee de toon die wij horen.

Ons gehoor neemt tonen waar binnen een frequentiegebied van 20 Hz tot 20.000 Hz.
De meeste omgevingsgeluiden hebben echter een toonhoogte tussen 100 Hz en 5.000 Hz.


Hoge tonen
Korte golven
2500-12000 Hz | bijv. ringtones

Midden tonen
Middellange golven
250-2500 Hz | bijv. spraak

Lage tonen
Lange golven
50-250 Hz | bijv. ventilatoren

Frequentie

Frequentie is het aantal trillingen die een geluidsbron uitzendt per seconde.
Het aantal trillingen per seconde wordt uitgedrukt in hertz (Hz).

Hoe korter de geluidsgolf, hoe meer trillingen per seconde.
Hoe meer trillingen per seconde, hoe hoger de frequentie
en daarmee de toon die wij horen.

Ons gehoor neemt tonen waar binnen een frequentiegebied van 20 Hz tot 20.000 Hz.
De meeste omgevingsgeluiden hebben echter een toonhoogte tussen
100 Hz en 5.000 Hz..

Frequentie

Frequentie is het aantal trillingen die een geluidsbron uitzendt per seconde.
Het aantal trillingen per seconde wordt uitgedrukt in hertz (Hz).

Hoe korter de geluidsgolf, hoe meer trillingen per seconde.
Hoe meer trillingen per seconde, hoe hoger de frequentie
en daarmee de toon die wij horen.

Ons gehoor neemt tonen waar binnen een frequentiegebied van 20 Hz tot 20.000 Hz.
De meeste omgevingsgeluiden hebben echter een toonhoogte tussen
100 Hz en 5.000 Hz..

Hoge tonen
Korte golven
2500-12000 Hz | bijv. ringtones

Lage tonen
Lange golven
50-250 Hz | bijv. ventilatoren

Midden tonen
Middel lange golven
250-2500 Hz | bijv. spraak

Het is belangrijk dat het absorberend vermogen van een akoestische oplossing effectief is binnen het frequentiegebied dat hinder veroorzaakt

Decibel

Het volume van geluid wordt uitgedrukt in
decibel (dB). Hoe hoger het aantal decibel,
hoe harder geluid klinkt. Het menselijk gehoor
kan een geluidsvolume aan tot 140 dB. De
pijngrens voor geluid licht echter al bij 100 dB.

In een kantooromgeving bereikt het
achtergrondgeluid vaak een niveau van
60 – 80 dB, daar waar een geluidsniveau
van 45 dB wordt geadviseerd.

Teveel rumoer in een ruimte heeft een
grote impact op ons concentratievermogen en
onze spraakverstaanbaarheid. Een ruimte wordt
dan al gauw als onprettig ervaren, wat (ongemerkt)
negatief doorwerkt op ons welzijn
en onze gezondheid.

Decibel

Het volume van geluid wordt uitgedrukt in decibel (dB). Hoe hoger het aantal decibel, hoe harder geluid klinkt. Het menselijk gehoor kan een geluidsvolume aan tot 140 dB. De pijngrens voor geluid licht echter al bij 100 dB.

In een kantooromgeving bereikt het achtergrondgeluid dikwijls een niveau van 60 – 80 dB, daar waar een geluidsniveau van 45 dB wordt geadviseerd.

Teveel rumoer in een ruimte heeft een grote impact op ons concentratievermogen en onze spraakverstaanbaarheid. Een ruimte wordt dan al gauw als onprettig ervaren, wat (ongemerkt) negatief doorwerkt op ons welzijn en onze gezondheid.